Licznik odwiedzin: 16864628
Słowo dnia
Jak dzieci...
2023-05-07

   - Nie płacz, synku, mamusia naprawdę musi pójść do pracy, aby zarobić na chlebek i twoje nowe buty. Ale gdy wrócę wieczorem, przyniosę coś dobrego...

   Jeśli ktoś nawet nie był świadkiem takiego zdarzenia, to łatwo je sobie wyobrazi i przyrówna do dzisiejszej Ewangelii. Słów pociechy i pouczenia nie wypowiada mama, ale Pan Jezus, a ich adresatami nie są dzieci, a apostołowie. Mechanizm oddziaływania jest jednak podobny: nie lękajcie się, zaufajcie Mi, idę tylko przygotować wam miejsce i szybciutko wrócę po was... Mowa jest też - a jakże! - o niespodziance. To ostatnie zdanie dzisiejszej perykopy: jeśli tylko wierzyć we Mnie będziecie, posiądziecie zdolność dokonywania tych rzeczy, które widzieliście u Mnie, a nawet większych. Tylko nie wolno wam zwątpić.

   Ci jednak nie wiedzą, co mają czynić - tłumaczą się nieznajomością drogi...  A wystarczy naśladować Mistrza. W jaki sposób? Św. Paweł w drugim czytaniu jasno daje do zrozumienia, że zadaniem uczniów Pańskich jest składanie ofiar duchowych, przyjemnych Bogu, ale w jedności z Jezusem Chrystusem. Mają też budować wspólnotę z braćmi i siostrami - wciąż w jedności z Panem. Trwanie przy Nim jest odzwierciedleniem obrazu drogi, którą jest On sam. Tylko w tej jedności, osiągniemy cel podróży - radość wieczną.

 

Czwartek
01 czerwca 2023
Okres zwykły
7:30 - Msza św.
Intencja: W intencji ks. Józefa, ks. Zenona, ks. Łukasza, ks. Krzysztofa, ks. Piotra i ks. Wojciecha
18:00 - Msza św.
Intencja: W intencji osób konsekrowanych oraz o dobre, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne - również z naszej parafii

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku