Licznik odwiedzin: 16864455
Słowo dnia
Odwaga prorocka
2010-01-31

 

Prorok Izajasz, prorok Jeremiasz, prorok Ezechiel, Daniel i ilu ich jeszcze było aż do czasów Jana Chrzciciela… Kimże oni byli? Dzisiejsze pierwsze czytanie wyraźnie mówi, że są wybrani przez Boga jeszcze przed poczęciem do wypełnienia tej konkretnej, zaszczytnej, ale też wymagającej i niebezpiecznej funkcji. Dlaczego jednak niebezpiecznej?

Gdy mówimy o proroku czy proroctwie, zwykle myślimy o przyszłości. W powszechnej bowiem opinii prorok to ten, który przepowiada przyszłość. Owszem, może on niejako przy okazji mówić o przyszłości, ale zasadniczą funkcją proroka jest po prostu mówienie w imieniu Boga. Prorok to człowiek, który objawia wolę Bożą.

Pan Bóg, decydując się na przemawianie do ludzi, nie zawsze ogranicza się do pochwał i błogosławieństw. Czasem też – dla dobra samych ludzi – potrafi ich skarcić, napomnieć, wskazać właściwą drogę. Tego jednak nikt nie lubi. Dlatego mówienie w imieniu Boga może być nawet niebezpieczne. Przekonuje nas o tym dzisiejsza Ewangelia: podnieśli rękę na Chrystusa i gotowi byli go zabić tylko dlatego, że powiedział coś, czego nie potrafili zrozumieć. Jan Chrzciciel też zresztą stracił życie właśnie dlatego, że odważył się napominać (ku poprawie) nawet Heroda…

Zatem prorok to człowiek odwagi. Prorok musi być odważny. Pan Bóg sam mówi do Jeremiasza: „Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi.” Prorok musi wiedzieć, że za nim stoi ktoś o wiele potężniejszy, że jego wysłannikiem jest sam Bóg. Stąd tak bardzo Boży wybrańcy potrzebują modlitwy. Trzeba się modlić o odwagę dla nich, aby mieli odwagę głosić to, co niepopularne, ale za to zgodne z wolą Najwyższego. Dzięki Bogu za Rok Kapłański, w którym tak wielu modli się za kapłanów!

Nie tylko jednak to. Na mocy chrztu św. wszyscy włączeni są w potrójną misję Chrystusa Pana: królewską, kapłańską i prorocką. Dlatego każdy rodzic, każdy dziadek, nauczyciel i wychowawca winien mieć świadomość tego, że też ma udział w misji prorockiej Chrystusa i bez obaw winien napominać, karcić i pouczać – jeśli tylko taka jest wola Boża.

 

Czwartek
01 czerwca 2023
Okres zwykły
7:30 - Msza św.
Intencja: W intencji ks. Józefa, ks. Zenona, ks. Łukasza, ks. Krzysztofa, ks. Piotra i ks. Wojciecha
18:00 - Msza św.
Intencja: W intencji osób konsekrowanych oraz o dobre, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne - również z naszej parafii

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku