Licznik odwiedzin: 12755473
Słowo dnia
Jedna wiara
2011-01-23
We wtorek, świętem Nawrócenia św. Pawła zakończymy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Dzisiejsze drugie czytanie wyraźnie koresponduje z tą ideą. Pozostałe czytania idą jeszcze dalej. Ale, po kolei: św. Paweł zwracając się do Koryntian musiał się zmierzyć z problemem rozbicia jedności wśród tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jak to często bywa wśród członków nowo powstających grup, występuje tam emocjonalne przywiązanie do założyciela. Trudno się temu dziwić. Tu problem jednak poległ na tym, że zamiast identyfikować się z Chrystusem, utożsamiali się z Jego uczniami. Nic więc dziwnego, że św. Paweł stara się tę wspólnotę przywołać do porządku, wskazując na jedynego Założyciela i Zbawcę - Chrystusa. Ten przecież tak bardzo pragnął jedności! Nie można jej więc narażać dla krótkotrwałych ziemskich sympatii.

   Pierwsze czytanie wraz z Ewangelią wskazuje zaś na - jakbyśmy to dziś powiedzieli - globalizm polityki ewangelizacyjnej. Otóż Dobra Nowina zaofiarowana Żydom nie może pozostać w łonie tak niewielkiej społeczności, stąd zapowiedź rozprzestrzeniania się Ewangelii od pogranicza Zabulona i Neftalego po wszystkich mieszkańców cienistej krainy śmierci. Dlatego właśnie Pan Jezus wybiera apostołów w krainie oddalonej od Jerozolimy, aby się okazało, że proroctwa już się spełniają, a Ewangelia wnet ogarnie świat.

Poniedziałek
01 marca 2021
Wielki Post
8:00 - Msza św.
Intencja: O powrót na łono Kościoła tych, którzy się pogubili
18:00 - Msza św.
Intencja: ++ Stefan Drobot (6. r. śm.) oraz Natalia i Józef
Intencja: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Sebastiana z okazji urodzin

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku