Licznik odwiedzin: 10030193
Radosnego dawcę miłuje Bóg
Radosnego dawcę miłuje Bóg
2012-07-15

To prawda, że w przebogatej historii człowieka próżno by szukać narodu obojętnego na siły nadprzyrodzone. Najstarsze wykopaliska i współczesne podróże przekonują, że nie ma takiego ludu na świecie, który nie uznawałby jakiegoś boga nad sobą. To wyczucie jest niejako wdrukowane w psychikę ludzką. Istoty wrażliwe i potrafiące wyjrzeć poza ograniczenia fluktuującej materii zdają sobie doskonale sprawę, że musi istnieć Siła Wyższa od człowieka, zbyt często zawodzącego w zakresie rozumu, wyobraźni, wrażliwości czy moralności. I takiej Sile - jakkolwiek bywa Ona nazwana - oddają oni cześć. Na różne sposoby. Jeśli dawni ludzie czynili to niejako po omacku, wyczuwając zaledwie upodobania boże, to my, pouczeni nauką Chrystusa, rozumiemy doskonale, że Bogu należy się całe nasze serce, całość myśli i sił. A Jego z kolei wolą jest, abyśmy chcieli czynić dobro bliźnim. Stąd podtrzymywany od wieków zwyczaj składania ofiar Bogu oraz nowy, biblijny nakaz miłowania bliźniego. Wartość ofiary któregokolwiek zakresu mierzona jest wielkością kosztu, jaki ponosi ofiarodawca. Ofiara to nie jałmużna. Ona naprawdę kosztuje, czasem niemalże boli, ale tylko radosnego dawcę miłuje Bóg.

Wtorek
21 maja 2019
Okres zwykły
8:00 - Msza św.
Intencja: + Krzysztof Bąkowski (greg. 21.)
18:00 - Msza św.
Intencja: ++ Halina Olszewska (3. r. śm.), Stanisław, Eugeniusz i Gabriel

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku