Licznik odwiedzin: 12786274
Troska o powołania
Troska o powołania
2014-05-11

   W każdy pierwszy czwartek miesiąca, zwłaszcza podczas całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, modlimy się o powołania do służby Bożej oraz o wierność dla tych, którzy już ją pełnią. Mimo, że od kilku już lat istnieje taka sposobność, adoracja ta nie może doczekać się pełnej akceptacji wiernych naszej parafii. Raczej niewiele osób przychodzi na te spotkania z Panem. Nie znaczy to jednak, że troska o powołania nie jest nam bliska. Jako duszpasterze jesteśmy wdzięczni za codziennie zanoszone modlitwy za kapłanów i o liczne powołania do służby Bożej. Ta modlitwa bardzo jest potrzebna i daje się odczuć jej błogosławione działanie. Niemniej jednak wciąż trzeba przypominać owo Chrystusowe wezwanie: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.

   Co prawda w naszej ojczyźnie wciąż jeszcze możemy się szczycić dość znaczną, choć pewnie nie wystarczającą, liczbą powołań, a średnia wieku kapłanów w Polsce nieznacznie przekracza 40 (we Francji natomiast, przy braku powołań, wynosi ona grubo ponad 70). To daje nadzieje na najbliższą przyszłość, że Słowo Boże będzie wśród nas siane. Chodzi jednak jeszcze o kilka aspektów tego samego zagadnienia. Po pierwsze o to, by powołani - zarówno ci, którzy już są, jak i ci, który Bóg dopiero wezwie - byli , jak o to się modlimy - święci i godni. Po drugie: modlić się winniśmy o skuteczność tych działań, która zależy nie tyle od zastosowanych środków technicznych ewangelizacji, ale przede wszystkim - jak to nas poucza Pan Jezus - od rodzaju gleby. Jeśli jest ona żyzna i nie zachwaszczona, oczyszczona z kamieni, wówczas przyjmuje z radością ziarno i wydaje obfity plon. Na takiej bogatej glebie zdecydowanie łatwiej też rozbudzić powołania zarówno do kapłaństwa jak i stanu zakonnego, w szczególności do zakonów żeńskich. Mobilizujmy się więc wszyscy nie tylko z okazji pierwszych czwartków miesiąca, ale i częściej w naszych modlitwach o liczne i dobre powołania do służby Bożej oraz w procesie wychowania młodzieży, ukazując piękno życia oddanego Stwórcy.

Poniedziałek
08 marca 2021
Wielki Post
8:00 - Msza św.
Intencja: ++ Urszula i Jerzy Atemborscy
18:00 - Msza św.
Intencja: Dziękczynna z okazji 30 urodzin Tomasza, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku