Licznik odwiedzin: 12785440
Szkoła Boga
Szkoła Boga
2010-09-12
Chiara Lubich (ur. 1920 r.) założycielka i przełożona "Dzieła Maryi", powstałego w Trydencie w 1943 r., tak motywuje konieczność życia wiarą, w przemówieniu do biskupów w Rocca di Papa 2401.1978 r.:
   Alfabet składa się z niewielkiej liczby liter, lecz kto ich nie zna i nie nauczy się kilku reguł gramatycznych, pozostanie analfabetą. Ewangelia jest niedużą książką, ale ci, którzy nie żyją zawartymi w niej słowami, pozostają - jeśli można tak powiedzieć - chrześcijanami niedorozwiniętymi. Dają oni obraz Kościoła, który jest daleki od tego, co chciał i założył Chrystus.
   Ta refleksja nasuwa się tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pierwsze spotkania z uczniami w szkole, jeszcze rozleniwionymi, chętnie podpowiadającymi swoim nauczycielom, że pierwsza lekcja powinna być godziną przeznaczoną na organizację zajęć itd. Temu akurat trudno się dziwić. Szczerość młodych ludzi nie pozwala na wytłumienie naturalnych cech człowieka, do których zaliczyć należy również lenistwo. Któż nie musi się zmagać ze swoim "leniem", gdy coś trzeba przygotować, sprzątnąć mieszkanie, odwiedzić znajomych, napisać list? Ten rodzaj lenistwa jest jednak nie tylko stosunkowo łatwy do wykrycia, a więc i - przy odrobinie dobrej woli - do zlikwidowania. Gorzej z tym, czego nie widać, a co ma ogromny wpływ na nasze życie: kontakt z Bogiem przez modlitwę, sakramenty, lekturę Pisma św. To przecież tu Bóg do nas przemawia, to właśnie modlitwa wprowadza nas do szkoły Chrystusa, który jest przecież jedynym naszym Nauczycielem i Mistrzem.

   Rozpoczął się rok szkolny, dający wiele okazji do nauki - również tej u boku Bożego. Chciejmy wykorzystać szanse, których wiele ofiarowuje nam Bóg, bo nie wiemy kiedy zaczną się dla nas wieczne wakacje... A co z oceną? 

Poniedziałek
08 marca 2021
Wielki Post
8:00 - Msza św.
Intencja: ++ Urszula i Jerzy Atemborscy
18:00 - Msza św.
Intencja: Dziękczynna z okazji 30 urodzin Tomasza, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku