Licznik odwiedzin: 16864293
Rodzina Święta - jedyna?
Rodzina Święta - jedyna?
2019-12-29

   Jedno, co możemy powiedzieć z całą pewnością po latach, obciążeni bagażem osobistych sukcesów i porażek na polu kształtowania rodziny, to spostrzeżenie odnotowane w mądrości ludowej, że nie ma domku bez ułomku. Wiele z pewnością jest rodzin szczęśliwych w oczach innych, choć same mają świadomość własnych ograniczeń. Są też i takie familie, od których wolelibyśmy trzymać się z daleka, a okazuje się, że jest im ze sobą dobrze...

   Gdzie jest (i czy jest) jakiś złoty środek? Co można zrobić dla siebie i swoich bliskich, by nie powielać błędów rodziców, ale też nie tworzyć iluzji szczęścia, zamęczając siebie i wszystkich wokół?   Spoglądając na Świętą Rodzinę z Nazaretu jesteśmy pewni, że nigdy nie osiągniemy takiego poziomu duchowej radości, wzajemnej miłości i zjednoczenia z Bogiem, jakie panowały tam. Ale tego przecież nikt od nas nie oczekuje, a tym bardziej nie żąda. Po pierwsze: nie ta liga... Nie możemy się równać z Najświętszą Matką, Jej Oblubieńcem, a tym bardziej z Panem Jezusem. Po drugie: Świętą Rodzinę mamy naśladować, a nie małpować. Każdy na swój sposób, we właściwych sobie warunkach i na miarę własnych możliwości. Trzeba tylko zrozumieć o jaki rodzaj szczęścia tu chodzi. Tu, czyli na ziemi.  Bowiem to wieczne, nigdy nie gasnące i nieutracalne czeka nas dopiero w niebie. I właśnie aby się tam dostać, trzeba z życia Świętej Rodziny wydobyć to, co najistotniejsze i to właśnie próbować wdrożyć we własnym życiu.

   Cóż takiego charakterystycznego i uszczęśliwiającego możemy dostrzec w życiu Świętej Rodziny, biorąc pod uwagę to, że dane o niej są dość ubogie.    Skoro bierzemy pod uwagę, że - jako ludzie - jesteśmy słabi i ograniczeni, nie możemy więc dać drugiej osobie, a wraz z nią i kolejnym tego, czego pragniemy, należy mocno zakotwiczyć się w Bogu, który wszystko posiada i chętnie udziela proszącym. Tak właśnie było w rodzinie Maryi i Józefa. Wspólne pielgrzymowanie, doskonała znajomość Pisma świętego, wynikająca z częstego obcowania z nim, modlitwa będąca czymś zwykłym i naturalnym... To było dla nich najważniejsze. A jeśli nawet odczuwali jakieś braki, gdy czegoś nie otrzymywali, to przyjmowali do wiadomości, że wola Najwyższego jest inna. Stąd właśnie wynika drugi rys Świętej Rodziny: pełne zaufanie do Boga. Nawet gdy nie rozumieli do końca Bożych zamierzeń, jak choćby dziewicze poczęcie czy konieczność ucieczki do Egiptu, to bez ociągania wypełniali Bożą wolę. Takie podejście nie tylko pomaga, ale wprowadza wewnętrzny pokój, tak bardzo potrzebny zwłaszcza dzisiejszemu, oszalałemu w pędzie światu.

   Kolejną cechą charakteryzującą owe święte osoby była wzajemna troska o siebie bez liczenia wolnego czasu, czasu „dla siebie\" czy spierania się o zakres obowiązków. W wypadku św. Józefa była to przede wszystkim praca na utrzymanie rodziny, wcześniej poszukiwanie wolnego miejsca w Betlejem dla brzemiennej Maryi czy organizowanie życia w obcym dla nich Egipcie czy też, po powrocie, w Nazarecie. Natomiast Maryja troszczyła się o dom, o wychowanie Syna, a gdy zabrakło Józefa, podążała za Jezusem śladami Jego działalności. Wzajemna troska o siebie rzutowała też na takie właśnie postrzeganie innych. Wystarczy przytoczyć choćby troskę Maryi o nowożeńców w Kanie Galilejskiej czy też naturalną, nie tylko w boskiej naturze zakotwiczoną, ale też wyniesioną z domu troskę o ubogich, chorych, zagubionych, nieszczęśliwych.

   I to właśnie jest najważniejsze. Życie nasze przemija szybko - jak podróż w pociągu, choćby dalekobieżnym. Ostatecznie nie to jest najważniejsze jaką jadę klasą, czy mam miejsce siedzące czy stojące, ale jakim jestem dla innych. I właśnie to myślenie o innych stanowi o mojej wartości. To właśnie pozostaje w pamięci nawet wtedy, gdy rodziców czy dziadków od dawna już nie ma pośród żyjących... A może też być (i pewnie będzie) bardzo potrzebnym świadectwem, przemawiającym na Sądzie Ostatecznym. 

Czwartek
01 czerwca 2023
Okres zwykły
7:30 - Msza św.
Intencja: W intencji ks. Józefa, ks. Zenona, ks. Łukasza, ks. Krzysztofa, ks. Piotra i ks. Wojciecha
18:00 - Msza św.
Intencja: W intencji osób konsekrowanych oraz o dobre, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne - również z naszej parafii

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku