Licznik odwiedzin: 12732964
Jak dobrze przeżyć Mszę św. w domu?
Jak dobrze przeżyć Mszę św. w domu?
2020-03-29

   Wbrew pozorom jest to pewnie trudniejsze niż zwykłe uczestniczenie w niej w Kościele. Chociaż Eucharystie u pierwszych chrześcijan odbywały się właśnie w domach prywatnych, do których przychodzili apostołowie, biskupi czy prezbiterzy. Małe gminy chrześcijańskie z łatwością gromadziły wiernych w prywatnych domach i celebrowały Eucharystię nad ranem, po całonocnej, żarliwej modlitwie. To dopiero było przeżycie!

   Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. No bo cóż z tego, że mamy dziś małe i duże świątynie, skoro w praktyce nie możemy z nich skorzystać? Zapraszamy więc Pana Jezusa do domów, pamiętając o tym, co sam powiedział: Gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni są w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich obecny. Dzięki transmisjom radiowym, telewizyjnym czy internetowym, nawet będąc u siebie w domu, tworzymy wielką wspólnotę wierzących. Pamiętać jednak należy, że jest to spotkanie z Panem. To zaś wymaga poważnego potraktowania tak ważnego Gościa. Jak przeżyć to spotkanie?

   Jeśli zwykle, przyjmując gości, staramy się uprzątnąć na tę okazję pokój, to tym bardziej winniśmy to Panu Bogu. Ubieramy się elegancko dla podejmowanych ludzi, to tym bardziej dla Boga. Najlepiej byłoby zebrać się całą rodziną i w spokoju, bez zajmowania się czymkolwiek innym, w skupieniu uczestniczyć w domowej Eucharystii. Transmisja powinna być zawsze na żywo - nie można odtwarzać Eucharystii. Dobrze też będzie na ten czas, podobnie jak w kościele, wyłączyć telefon. Dla duchowego uczestnictwa ważne jest również zaangażowanie w śpiew czy odpowiedzi w dialogu z celebransem. Pomocne będzie także przyjmowanie postawy takiej, jak w czasie liturgii przeżywanej w kościele, czyli np. wstając na Ewangelię czy klęcząc w trakcie modlitwy eucharystycznej.

   Biskupi zachęcają do przyjmowania Komunii św. duchowo. Jak to zrobić? I na to są gotowe instrukcje. Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie z 1983 r. stwierdziła, że chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii, zaś papież Benedykt XVI przypomniał, że nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy Świętej pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej.

    Mogą ją przyjmować wszyscy, także ci, którzy przyjęli Komunię Świętą w danym dniu w kościele. Co więcej, można ją praktykować wielokrotnie w ciągu jednego dnia, gdyż celem życia chrześcijańskiego jest nieustanne zjednoczenie z Bogiem. Należy przypomnieć, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. Choć Komunia duchowa jest ograniczona tylko do wewnętrznego aktu wiary, jednak może przynieść pogłębienie więzi z Jezusem, pomóc w walce z pokusami i uwrażliwić na innych ludzi.

   W takim przyjmowaniu Komunii św. trzeba wzbudzić:
 1) wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii;
 2) miłość ku Niemu;
 3) pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.
   A co ze spowiedzią św.? 
    Czas Świąt Wielkanocnych zwykle mobilizował nas do pojednania się z Bogiem, aby lepiej je przeżyć i aby modlitwy nasze były miłe Bogu. Z każdej strony doznajemy nalegania, by pozostawać w domach. Co więc ze spowiedzią św? Czy mamy jej być pozbawieni? Jako kapłani, jesteśmy gotowi służyć wiernym w sakramencie pojednania, choć wiąże się to z ogromnymi trudnościami, wynikającymi choćby z ograniczenia liczby znajdujących się w kościele do zaledwie pięciu osób. Dlatego biskupi przypominają o możliwości skorzystania z innej możliwości. Jest nią wzbudzenie aktu żalu doskonałego.
   Każdy wierny, który ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii nie może w bliskości Świąt Wielkanocnych przystąpić do spowiedzi indywidualnej, otrzymuje łaskę przebaczenia wszystkich grzechów, jeśli spełnią dwa konieczne warunki.
   1) wzbudzenie żalu doskonałego
    2) postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, jak to tylko będzie możliwe.
    Akt żalu doskonałego daje człowiekowi stan łaski uświęcającej, w którym może przyjmować Komunię Świętą (sakramentalnie lub duchowo).
    Przed aktem żalu doskonałego należy uczynić rachunek sumienia i postanowić poprawę odrzucając popełnione grzechy i nawracając się do Boga.  

Czwartek
25 lutego 2021
Wielki Post
8:00 - Msza św.
Intencja: + Regina Głogowska (miesiąc po śmierci)
18:00 - Msza św.
Intencja: ++ Henryk Cyman i zmarli z rodziny

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku