Licznik odwiedzin: 10040746
Jedność chrześcijan
Jedność chrześcijan
2012-01-15

Miał szczęście - sam Pan wskazał mu właściwą drogę. Może właśnie dlatego umiał znaleźć się pośród ludzi różnych narodowości i różnego wyznania, a wspólny język znaleźć ze wszystkimi? Sam powiedział: "Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby ocalić przynajmniej niektórych." Gdy bowiem w grę wchodzi sprawa najwyższej wagi - powszechne zbawienie - szkoda marnować czas na spory mniejszej wagi. Ten zaś cel z pewnością łatwiej osiągać wspólnie. Dlate- go właśnie propozycja kolejnej mobilizacji modlitewnej na rzecz jego osiągnięcia. Tym razem ów tydzień przebiegać ma pod hasłem "Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa".
   Na szybko uciekające życie składa się ciąg wydarzeń, które nie zawsze właściwie interpretujemy jako "zwycięstwa" lub "porażki", nie jesteśmy bowiem w stanie z naszej perspektywy właściwie ocenić ich znaczenia. Często okazuje się, że zwycięstwo w przyszłości wcale nie przynosi radości, ale bywa też, że realna porażka pozytywnie odmienić może całe życie. Kiedy uczniowie Pana Jezusa dyskutowali kto z nich jest największy, było jasne, że jest to dla nich istotna, budząca silne emocje kwestia. Pan Jezus jednak odpowiedział: "Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich". Któż by tak chciał? Czyż spędzanie życia na służeniu innym nie jest traceniem go, a więc porażką? Sam Chrystus pokazał na własnym przykładzie, że w tym właśnie zawiera się najgłębszy sens życia. Oddał swoje życie, byśmy my mogli żyć wiecznie. W ten sposób i dziś pragnie inspirować nas do zwycięskiego życia wiary, wyrażającego się w zaangażowaniu społecznym w duchu pokory, służby oraz wierności Ewangelii. Pan Jezus, przygotowując się na śmierć, modlił się by wszyscy Jego uczniowie byli jedno, aby świat uwierzył. Takie "zwycięstwo" osiągnąć można tylko dzięki duchowej przemianie, nawróceniu, o które właśnie mamy się modlić.

Piątek
24 maja 2019
Okres zwykły
8:00 - Msza św.
Intencja: ++ Marek Szczykno (1. r. śm.), Łukasz Kielak, Irena Kulas, Andrzej Kulas, Feliks Kulas, Elżbieta Pełka i Adela Szczykno
18:00 - Msza św.
Intencja: + Krzysztof Bąkowski (greg. 24.)

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku