Licznik odwiedzin: 16556849
Spotkanie obu Rad
Spotkanie obu Rad
2014-09-14

   Pierwsze powakacyjne wspólne spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej odbyło się w minioną środę. Zebrało się wiele spraw, które koniecznie należało omówić w gronie przedstawicieli różnych wspólnot działających w naszej parafii.
   Na początku podsumowano akcje wakacyjne, wśród których znalazły się nie tylko zorganizowane w parafii wyjazdy z dziećmi, ale też i te, które sfinansował w całości „Caritas", wysyłając dzieci z rodzin ubogich na spływ kajakowy czy ekspedycje górskie.
   Rozmawiano też o istniejącej od niedawna kaplicy Matki Bożej z Nazaretu, stwierdzając, że należałoby teraz w konkretny sposób wykorzystać obecność Maryjnej figury przy naszym kościele choćby przez organizowanie nabożeństw różańcowych, czy w majowych właśnie przy owej figurze. Stało się też oczywistym, że w możliwie najbliższym czasie trzeba tam zainstalować dodatkową kamerę, która monitorować będzie teren wokół kaplicy.
   Zwrócono uwagę na konieczność ponowienia zaproszenia ks. Prał. Cieniewicza, pochodzącego z naszej parafii złotego jubilata, który ze względów zdrowotnych nie mógł przed wakacjami w swoim rodzinnym kościele odprawić Mszy św. jubileuszowej.
   Zapoznano się też z harmonogramem prac dotyczących bliskiej już wymiany drzwi wejściowych do naszej świątyni, a co za tym idzie, wyrównania posadzki w przedsionku, ułożenia tam płyt granitowych oraz podniesienia stopnia przed kościołem. Czas remontu wymusi konieczność zamykania świątyni i odprawiania Mszy św. w dni powszednie w kaplicy adoracji.
   Od blisko dwóch lat członkowie Rady Dzielnicy Mały Kack usilnie starali się o nadanie nowej nazwy ulicy oddzielającej plebanię od kościoła. Stało się to po śmierci pochodzącego z tej parafii ks. Bpa Jana Bernarda Szlagi. Był on nie tylko naszym parafianinem, ale i honorowym obywatelem miasta Gdyni. Pierwotnie zakładano, że uroczystość zmiany nazwy tego fragmentu ulicy Halickiej dokona się w dniu imienin śp. ks. Biskupa, ale ostatecznie uchwała Rady Miasta w tej sprawie podjęta została dopiero 25 czerwca br. Wyznaczono więc niedzielę 19 października na sfinalizowanie tej sprawy. Będzie to dla nas wielka uroczystość, do której trzeba się będzie odpowiednio przygotować. Czasu pozostało niewiele i na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze czy nie będziemy gościć z tej okazji któregoś z biskupów gdań-skich czy pelplińskich.
   W związku z tym wydarzeniem zadecydowano, aby zorganizować pielgrzymkę do Pelplinia i pobliskiego Piaseczna, by pomodlić się nad grobem śp. Biskupa Szlagi, a przy okazji zwiedzić katedrę, wspaniale odrestaurowaną właśnie za czasów jego pelplińskich rządów. Można by zarazem zwiedzić tamtejsze Muzeum Diecezjalne oraz pojechać do sanktuarium w Piasecznie, gdzie wielokrotnie bp Jan Bernard sprawował Najświętszą Ofiarę.
   Podczas tego spotkania poruszono również sprawę kawiarenki, której prowadzenie jest sporym ciężarem dla i tak już mocno obciążonego, a niezbyt zasobnego w siły „Caritas"-u. Propozycję objęcia opieką kawiarenki przyjął Domowy Kościół, który już od najbliższej niedzieli przejmie za nią odpowiedzialność.
   PZ „Caritas" zwrócił się z prośbą o pomoc w finansowaniu obiadów dla dzieci z rodzin ubogich w SP nr 13. Miesięczny koszt obiadów dla jednego dziecka to blisko 60 zł. Uzgodniono, że członkowie PZ „Caritas" rozprowadzać będą rodzaj bonów o nominałach od 10 do 50 zł, by nie było głodnych dzieci pod bokiem świątyni Pańskiej.
   Podczas spotkania padło pytanie o kontynuację Katechez dla dorosłych. Ks. Krzysztof - ich pomysłodawca i organizator - zapewnił, że kolejne te maty  na nowy rok zostały już zaplanowane, a wspólnym ich motywem będzie Pismo święte.
   Nie rozstrzygnięto natomiast propozycji, którą przedstawił jeden z parafian, dotyczącej śpiewania „Godzinek" w naszym kościele. Problem pozostaje otwarty, do szerokiej konsultacji.
   Po spotkaniu obu Rad, odbyło się jeszcze spotkanie Rady Ekonomicznej, na której zapoznano się z aktualnym stanem inwestycji po zamontowaniu nowych okien w zakrystii oraz tzw. drugiej zakrystii. Przedstawiono wstępny koszt inwestycji związanej z wymianą drzwi wejściowych do kościoła oraz ułożeniem posadzki w przedsionku i podniesienia poziomu stopnia przed kościołem. Podjęto też decyzję o wyizolowniu okien u szczytu kościoła dodatkową warstwą poliwęglanu. Zadecydowano też o zakupie dwóch zasobników wody o dużej pojemności, mających pełnić rolę akumulatorów ciepła w systemie ogrzewania podłogowego w naszym kościele. Umożliwi to jego szybszy rozruch i oszczędzenie kotła narażonego obecnie na dużą różnicę temperatur w dotychczasowym sposobie ogrzewania.

Piątek
31 marca 2023
Wielki Post
7:30 - Msza św.
Intencja: + Józef Szczypior (z okazji urodzin i imienin)
17:00 - Droga Krzyżowa dla dzieci
18:00 - Msza św.
Intencja: ++ Stefania Głowacka (2. r. śm.) i zmarli z rodziny
18:30 - Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku