Licznik odwiedzin: 16532064
Trafiło się nam...
Trafiło się nam...
2017-04-09

    W miniony piątek podczas Mszy św. wieczornej oraz Drogi Krzyżowej gościliśmy w naszej wspólnocie przedstawicieli Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Dzięki jednemu z naszych parafian przywieźli oni dar z Ziemi Świętej, a konkretnie płótno z Grobu Bożego w Jerozolimie. Nie jest to, oczywiście, żaden drugi turyński - żeby ktoś nie pomyślał w ten sposób... Jest to jednak i tak dar wspaniały. Co roku bowiem w czasie Triduum Paschalnego budujemy tzw. Grób Pański, starając się - na ile to możliwe - odtworzyć tamto miejsce i oddać klimat tam panujący. Tym razem, dzięki otrzymanemu darowi, wrażenie to może być jeszcze silniejsze. Podarowane płótno rzeczywiście złożone było na Grobie Pańskim, co potwierdzone zostało pieczęcią oo. franciszkanów - kustoszów tego świętego miejsca - odciśniętą na wspomnianym materiale. Na potwiedzenie prawdziwości tego daru otrzymaliśmy też pismo tej treści:

   Na większą chwałę Bogu i dla pożytku duchowego wiernych Komadoria Pomorsko - Kujawska Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie ofiarowuje na ręce ks. Proboszcza Zenona Pipki „płótno z Grobu Bożego w Jerozolimie\" dla Parafii Chrystusa Króla w Gdyni, przywiezione z ubiegłorocznej pielgrzymki do Ziemi Świętej przez naszych konfratrów: Jadwigę Szlas, Sabinę Grzenkowicz, Stanisławę Selin i Józefa Mikulskiego.
   Niech będzie w tej świątyni parafialnej znakiem łączności z ziemską Ojczyzną naszego Zbawiciela.
   Tu następują podpisy członków rycerskiego zakonu oraz data: Gdynia, kwiecień 2017 r.   
    Warto było poczekać.
Sobota
25 marca 2023
Wielki Post
7:30 - Msza św.
Intencja: ++ Anna i Jan Pasieka
18:00 - Msza św.
Intencja: + Zenon Grzybowski (greg. 25.)

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku