Licznik odwiedzin: 15975809
Spotkanie Rady Duszpasterskiej
Spotkanie Rady Duszpasterskiej
2022-10-30

   Kolejne w tym roku spotkanie Rady Duszpasterskiej odbyło się w miniony wtorek. Jej przedmiotem były - jak zwykle w październiku - zbliżające się rekolekcje oraz następujący po nich odpust. Choć nie tylko.

    Gdy chodzi o te pierwsze, rozpoczną się one 13 listopada, a głosić je będzie ks. Łukasz Grelewicz, prorektor Gdańskiego Seminarium Duchownego. Ponieważ ta niedziela będzie jednocześnie dniem zbiórki na nasze, oliwskie seminarium, listopadową kolektę inwestycyjną przesuniemy wyjątkowo na trzecią niedzielę, czyli odpustową. W tej kwestii rada nie miała wątpliwości. Podobnie, gdy chodzi o godziny spotkań rekolekcyjnych - podtrzymujemy dotychczasowe, czyli 10.00 i 19.00.

   W związku ze zbliżającym się VIII Przeglądem Teatrów Amatorskich KURTYNA, jej organizatorzy prosili nie tylko o liczny udział w wyjątkowo bogatym programie, ale - jak zwykle - o upieczenie i dostarczenie ciast na po-szczególne dni przeglądu. Przedstawiona też została prośba o przesunięcie (na czas KURTYNY) godziny sprawowania Mszy św. wieczornych na godz. 17.30, co również zostało zaakceptowane.

    Gdy zaś chodzi o samą uroczystość odpustową, pojawił się pomysł wykorzystania, ustawionego już na ten czas namiotu przed kościołem, do zapraszania wiernych, wychodzących z kolejnych Mszy św.

    Dalej rozmawiano o nadchodzącym adwencie. Wszyscy zgodzili się co do tego, że godzinę Mszy św. roratniej należy pozostawić tak, jak dotąd - 6.30.

   Powstał jednak inny problem: w związku z tym, że w tegorocznym planie szkolnym ks. Wojciech trzy dni w tygodniu rozpoczyna zajęcia o godz. 8.00, nie ma możliwości wyjazdu drugiego księdza (choćby na rekolekcje, nie mówiąc już o zwykłej chorobie), aby nie odwoływać się do konieczności zwalniania się z zajęć religii. Postanowiono więc, że od nowego roku Msze św. w dni powszednie, odprawiane będą o godz. 7.30.

   Zastanawiano się również nad sposobem uczczenia 90-tej rocznicy istnienia naszej parafii. Przypada ona 1 stycznia przyszłego roku. Nie jest to jednak dobra data na tego rodzaju świętowanie. Listopadowy zaś odpust nie zawsze wiąże się z dobrą pogodą. Zdecydowano więc, że uroczyste obchody 90-lecia parafii będą miały miejsce w niedzielę po Bożym Ciele. Szczegóły ustalone zostaną później. Czekamy też na ciekawe pomysły... 

Czwartek
01 grudnia 2022
Adwent
6:30 - Msza święta roratnia
Intencja: ++ Ewa, Wiktor i Klemens Lewandowscy
18:00 - Msza święta
Intencja: W intencji osób konsekrowanych oraz o dobre, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne - również z naszej parafii

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku