Licznik odwiedzin: 12100776
Ku wiecznemu szczęściu (2020-09-21)

   On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. A wszystko po to, abyśmy wszyscy razem doszli do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Tak ukazuje św. Paweł cel różnorodności powołania, jakim Bóg wzywa każdego człowieka. Niezrozumiałą może być dla nas, a nawet przerażającą końcówka ostatniego zdania z dzisiejszego pierwszego czytania. Cóż bowiem oznacza dorastanie do miary wielkości według Pełni Chrystusa? Czyżby sam Chrystus, w pełni swojej doskonałości wyznaczał nam pułap dojrzałości, którą mamy osiągnąć? Należy się obawiać, że o to właśnie chodzi. I nieważne, że z założenia jest to niemożliwe do osiągnięcia. Chociaż - jak miał się wyrazić św. Ireneusz z Lyonu - Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem.

   Kiedy przyglądamy się mierze doskonałości, jaką osiągnęli przeróżni święci, zadziwia nas przemiana, jaka dokonała się w słabych, obciążonych słabościami ludzi...

Kwarantanna (2020-07-31)
  W związku z pojawiającymi się plotkami o rzekomych zarażeniach koronawirusem w naszym kościele, czujemy się w obowiązku sprostowania nie...
Nowy wikariusz w naszej parafii (2020-07-26)
   Decyzją ks. Apba Sławoja Leszka Głódzia z początkiem lipca został posłany do naszej wspólnoty, w miejsce ks. Piotra Zaremby, Ks. ...
Budujmy więzi (2020-09-13)
    Na rozpoczynający się Tydzień Wychowania biskupi polscy wystosowali specjalny list, którego skrót poniżej prezentujemy.  ...
Stary gramofon (2020-09-06)
   Zwykle podczas remontów albo przeprowadzki odkrywamy przedmioty, które dla jednych są obciążeniem - po prostu śmieciami, a dla inny...
Odpust Parafialny (2016-11-20)
Zapraszamy do innych galerii:
Rozmiar: 109988 bRozmiar: 128998 bRozmiar: 111353 b
Środa
23 września 2020
Okres zwykły
8:00 - Msza św.
Intencja: + Marek Hermann (greg. 23.)
18:00 - Msza św.
Intencja: W intencjach nowennowych

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku