Licznik odwiedzin: 17990930
Z życia parafii
Triduum Paschalne
2019-04-21

 Oczywiście, przeżywamy je co roku i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Pocieszające jest jednak to, że do posług w tych dniach, do podejmowania różnych zadań zjawiają się nowi ludzie. Poproszeni o wsparcie, nie odmawiają. Zauważyć więc należy scholę wypełniającą polifonicznymi głosami naszą świątynię. (Nie robi się tego z marszu - konieczne były liczne próby.) Osoby do czytań, śpiewania psalmów, służba liturgiczna pod przywództwem niezawodnego Bazylego, dzieci pełniące dyżury przy Grobie Pańskim w strojach żołnierzy rzymskich, ministranci adorujący w ciszy oraz wierni, z trudem usiłujący zachować anonimowość, a zapewniający towarzystwo Panu Jezusowi po kilka razy dziennie i to w mierze większej niż postulowana przez Pana godzina...

   Przyzwyczailiśmy się do tego, że dekoracja Grobu przygotowywana jest przez panów, których grono w tym roku się zmniejszyło, ale tym bardziej jesteśmy im wdzięczni. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać! 

Spotkanie Rady Duszpasterskiej
2019-04-14

   W minioną środę odbyło się kolejne spotkanie Rady Duszpasterskiej. Tym razem dotyczyło ono zbliżającego się Triduum Paschalnego. Wiadomo, że już owe dni - poczynając od ceremonii W. Czwartku - są już faktycznie świętami Paschalnymi. To bez wątpienia najważniejsze dni w liturgii całego roku kościelnego. I właśnie dlatego muszą one być jak najlepiej przeżyte, ale by tak się mogło stać, liturgia tych dni musi być jak najlepiej przygotowana. Oczywiście, że główny ciężar posług spada na ministrantów i lektorów. Chodzi jednak o to, by włączyć jak najszerszą reprezentację całej parafii do czytań, śpiewów czy procesji darów ofiarnych. Stąd przedstawiciele poszczególnych grup parafialnych, podczas wspomnianej rady - wysuwali kandydatury swoich członków do poszczególnych posług.  

  Nie chodzi tu jednak o zwykłe walory estetyczne - o to, by się nie jąkać przy czytaniu albo nie fałszować w śpiewie. Rzecz polega na tym, aby przekazywane treści głęboko w sobie przeżyć i we wspólnej modlitwie porwać wszystkich obecnych w kościele ku Panu Bogu. To zaś nie jest rzeczą łatwą.

    Dlatego konieczne jest odpowiednie przygotowanie. Nawet najlepszy lektor nie powinien „z biegu\" podchodzić do czytania tekstów liturgicznych (wszak to Słowo Boże), a choćby i najpobożniejszy chrześcijanin nie może podejść do modlitwy wspólnotowej, gdyby chciał prezentować w niej siebie. Mamy nadzieję, że wybrana reprezentacja pomoże nam dobrze przeżyć ten czas. 

Laudato si
2019-04-07

 Ojciec Święty Franciszek w czerwcu 2015 r. wydał encyklikę pt. Laudato si (Pochwalony bądź). Okrzyknięto ją encykliką ekologiczną. Co prawda tę problematykę traktuje papież bardzo szeroko od strony materialnej i duchowej, dlatego zaczęto mówić o ekologii integralnej, ale - istotnie - wychodząc od tekstu Czyńcie sobie ziemię poddaną, stwierdza również, że niszczenie środowiska przyrodniczego traktować należy jako zamach na dzieło Stwórcy.   Nie wiem, czy oddolna inspiracja, wsparta przez Radę Dzielnicy tam właśnie znalazła swoje źródło, dość, że skierowano zaproszenie do mieszkańców dzielnicy (a więc i parafii), by wspólnie uprzątnąć najbliższy teren. Na pierwszy ogień poszedłby teren skarpy przy ul. Olkuskiej - od ulicy Łęczyckiej w stronę ul. Lipnowskiej. Termin: 10.04. o godz. 17.00 i 13.04. o godz. 10.00. Zaproszenie przesłał Sebastian Jędrzejewski Radny Miasta Gdyni.  

Duchowa adopcja
2019-03-31

   Nie jest to już nowością. Od wielu przecież lat gros naszych sióstr i braci trwa na modlitwie w intencji obrony poczętych, a nienarodzonych dzieci. Jest to jeden i to bez wątpienia najważniejszy środek ratowania zagrożonych aborcją przedstawicieli naszego gatunku. Działania społeczne i prawne też mają wielkie znaczenie, ale - jak czytamy w psalmie 127. - Jeżeli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. / Jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże. Ta modlitwa, zanoszona przez dziewięć miesięcy każdego dnia, Tworzy fundament działania dla owych pozostałych.

    W miniony poniedziałek w naszym kościele podczas Mszy św. sprawowanej przez ks. Piotra przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego złożyło 25 osób. Wierzymy, że tyle istnień może zostać ocalonych przed śmiercią. Pewnie mogło być więcej, ale dziękujmy Bogu i za tych. 

Szkolne \"manewry\"
ks. Piotr
2019-03-17

   Przed tygodniem zakończyły się nasze parafialne rekolekcje wielkopostne i rozpoczął się czas szkolnych rekolekcji, które porównać można do manewrów woskowych. I wcale nie chodzi tylko o odniesienie do ćwiczeń wojskowych, ile raczej do prawdziwych działań wojennych w sferze duchowej - kto będzie Panem mojego serca, serca dzieci i młodzieży?

    W poniedziałek, pierwszego dnia zmagań pomagały nam w odkryciu Miłości Ojca Niebieskiego pani Anna Czerwińska - Rydel, która pisze piękne książki dla dzieci o wielkich Polakach oraz Monika Łosowska psycholog, redaktor  Małego Pielgrzyma, matka ośmiorga dzieci. Niełatwe jest głoszenie świadectwa do tak licznej gromady niespokojnych dzieci, lecz wierzę, że Bóg zasiał ziarno dobra w sercach młodych chrześcijan.

   We wtorek prawdziwa „bomba\\\". Odwiedził szkołę Tomasz Łosowski, mąż pani Moniki, który przyjechał ze swoim narzędziem pracy - perkusją. Było głośno (dla niektórych nauczycieli aż za głośno), ale dzieci z uwagą słuchały jak budować relacje w rodzinie. Drugą niespodzianką w tym dniu była Diakonia Tańca ze Wspólnoty Radości Paschalnej z Obłuża, która nas uczyła modlitwy i wielbienia Boga przez taniec. Najbardziej podobało się to najmłodszym i najstarszym uczniom z naszej trzynastki.

   Ostatni dzień rekolekcyjnych ćwiczeń to czas świadectwa Piotra Dąbrowskiego z Gdańska, który opowiadał, jak stara się być dobrym ojcem. Nie było mu łatwo wobec licznej grupy dzieci, ale - jak sam powiedział - wierzy w dobre owoce spotkania. Pięknym, najważniejszym punktem rekolekcji była uroczysta Msza święta na zakończenie. Liturgia przygotowana przez dzieci pozwoliła nam wszystkim doświadczyć przemieniającego spotkania z Bogiem. Otrzymane pamiątki - różańce i listy od Boga pomogą młodym chrześcijanom żyć w bliskiej relacji z Jezusem.

   Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali nam przeżyć owocnie ten czas duchowych zmagań. Szczególnie dziękujemy Pani Oli za przygotowanie i prowadzenie śpiewów (co wcale nie jest takie proste) oraz szczególne słowa wdzięczności kieruję do osób, które „walczyły\\\" duchowo trwając na adoracji Pana Jezusa w Eucharystii. Bóg zapłać! 

Rekolekcje przed i po...
2019-03-10

   Tak może to na dzień dzisiejszy wyglądać, bo dorośli są już po tym rodzaju duchowych ćwiczeń, a uczniowie naszej trzynastki dosłownie w przededniu.

    Czy zmiana terminu ich rozpoczęcia była ruchem właściwym? Wydaje się, że tak, bo Środa Popielcowa - pierwszy dzień ich trwania - zgromadziła, jak zwy-kle, wiele osób na wszystkich czterech Mszach świętych. Wydawało się, że przesunięcie godzinowe spotkań rekolekcyjnych na godzinę 10.00 oraz 19.00 zgromadzi więcej wiernych... Tu, zdaje się, nie możemy cieszyć się spodziewanym wzrostem frekwencji. Zawsze to szkoda, bo poddanie się nabożnej refleksji, zarówno podczas homilii jak i w czasie nabożeństw, zawsze otwiera nasze serca dla Boga. Oby to, co przeżyliśmy w tym czasie, było owocne. 

Kolejne posiedzenie Rady Duszpasterskiej
Aleksandra Kamińska
2019-03-03

 W miniony poniedziałek członkowie Rady Duszpasterskiej zebrali się po raz kolejny, aby przedyskutować bieżące sprawy. Rozpoczęło się ono jak zwykle od modlitwy. 

   Pierwsza kwestia dotyczyła najbliższego wydarzenia, jakim będą wielkopostne rekolekcje parafialne, które poprowadzi ks. Łukasz Skarżyński z Torunia, proboszcz młodej parafii wznoszącej kościół św. Andrzeja Apostoła.

   Rekolekcje rozpoczną się tym razem we Środę Popielcową, a nauki rekolekcyjne głoszone będą podczas Mszy św. o godzinie 10.00, 17.00, 18.00 i 19.30. W kolejne dni Msze św. z naukami rekolejcyjnymi odprawione zostaną o godz. 10.00 i 19.00.

   Rekolekcje szkolne odbywać się będą od poniedziałku do środy (4-6.03.), Na razie problemem pozostaje zorganizowanie oprawy muzycznej na modlitewne spotkania po wieczornych Mszach świętych.

   Rozmawiano też o sprawie ankiet rozdawanych podczas tegorocznych wizyt kolędowych. Ze względu na niewielką ilość tych, które wróciły (53 papierowe i zaledwie 20 przesłanych w formie elektronicznej) zdecydowano się na przedłużenie czasu ich dostarczania do końca marca. Informacja o tym ma zostać zamieszczona też na parafialnym facebooku - być może zmobilizuje tych, którzy tam zaglądają.

   W dalszym ciągu spotkania rozmawiano o nabożeństwach Drogi Krzyżowej, które odprawiane będą jak zwykle w piątki: dla dzieci - o godz. 17.00, zaś dla młodzieży i dorosłych po Mszy św. o godz. 18.00. Droga Krzyżowa ulicami Kacka odbędzie się w piątek IV Tygodnia Wielkiego Postu   Ze względu na spadek świadomości wagi Najświętszej Ofiary, co wyraża się ostatnio zmniejszoną frekwencją na niedzielnych Mszach św., w wielkopostne niedziele podjęty zostanie cykl kazań tematycznych o Eucharystii.

   Rozmawiano również o kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, którego konstrukcja w tym roku jest nieco inna i daje większe możliwości spożytkowania pieniędzy, które w tym roku są również większe. Przedstawiony został między innymi pomysł zrealizowania ścieżki edukacyjnej wokół kościoła, która kończyłaby się w dolnym pomieszczeniu naszej dzwonnicy. Chodzi o niezbyt odległą już 100. rocznicę powstania Gdyni, w której swoje poczesne miejsce zajmuje lokalny patriota, działacz społeczny i bohater - Antoni Abraham. Wspomniana ścieżka miałaby łączyć historię zbawienia z historią kaszub i nosić nazwę Od Abrahama do Abrahama. Aby ten pomysł zrealizować potrzebne będą głosy mieszkańców dzielnicy... Docelowo ścieżka znalazłaby swoje miejsce na terenie Domu Rekolekcyjnego Ruchu Światło - Życie, w sąsiedztwie plebani. Zainteresowani pomysłem mogą dopytać o szczegóły Magdalenę i Wojciecha Mikuć w niedzielę w kawiarence w godz. 11.45 - 13.00.

    Podniesiono też kwestię Kursu Alpha, który rozpocznie się jutro. Dotychczas zgłosiło się zaledwie 8 osób. Dlatego wciąż zachęcamy do włączenia się w tę przygodę. Organizatorzy przedstawili prośbę o wsparcie tych swoistych rekolekcji jakimś ciastem w kolejnych 10 poniedziałków.

   Wrócono również do propozycji KSM Semper Fidelis utworzenia pierwszej Męskiej Róży Różańcowej św. Józefa. Zapisy do niej przyjmuje p. Zenon Burhardt.

   Rozmawiano też o planowanym na Boże Ciało Festynie Parafialnym. Organizatorzy otwarci są na nowe pomysły i propozycje. Pierwsza z nich (do przemyślenia) dotyczy westernowego charakteru tego przedsięwzięcia.

   Na marginesie (bo to bardziej kompetencja Rady Ekonomicznej) wspomniano o problemach związanych z remontem dzwonnicy. W tym zakresie, poza kwestiami formalnymi, stoimy przed koniecznością znalezienia nowego wykonawcy, ze względu na zamknięcie działalności przez firmę, która miała być wykonawcą tego remontu.

   Kolejne spotkanie Rady Duszpasterskiej zaplanowano na 10 kwietnia. 

Półeczka w kaplicy
2019-03-03

   Dla wielu parafian nie ma to z pewnością znaczenia, a i zauważyć to trudno. Chodzi o półeczkę pod tabernakulum w kaplicy adoracji. Oczywistym jest, że pełni ona rolę nie tylko dekoracyjną. Przede wszystkim służy ona do ustawiania puszki z Najświętszym Sakramentem przed czy po wyjęciu jej z tabernakulum oraz do przekładania Najświętszego Sakramentu z kustodii do monstrancji i odwrotnie. Tam też stoi również vasculum, czyli naczyńko z wodą do obmywania palców przez celebransa lub szafarza po udzieleniu Komunii św. Tam też musi się znaleźć ręczniczek do otarcia palców.

   Problem polega na tym, że ze względu na ciasnotę prezbiterium w kaplicy, przy okazji odnawiania kaplicy zastosowano jak najwęższą półkę. Tyle tylko, że nie dało się na niej (albo z największym trudem) wykonywać wyżej wspomniane czynności.

   Jednak dzięki sprawdzonemu wielokrotnie stolarzowi, naszemu parafianinowi, mamy już od tygodnia wysuwaną półeczkę, która na kształt szuflady porusza się po istniejącej półce w obrębie tabernakulum. Tak więc znalazło się rozwiązanie, które nie uszczuplając przestrzeni prezbiterium przywraca jednocześnie właściwą funkcję koniecznej płaszczyźnie.

Ferie blisko domu
2019-02-24

 Nie wszystkim udaje się wyjechać dalej w czasie zimowych ferii. To jednak nic straconego. Również będąc blisko domu można przeżyć nie mało atrakcji. Dzięki paniom tradycyjnie już poświęcającym swój czas dla dzieci oraz dzięki ich inwencji drugi tydzień ferii też można było przeżyć ciekawie.

   Każdego dnia kilkanaścioro dzieci przybywało na godzinę dziesiątą do sali pod plebanią i przez cztery godziny uczestniczyło w przeróżnych  zajęciach. Były to zarówno sprawdzone przez pokolenia gry w państwa - miasta, ale też gry planszowe, o znacznie krótszej historii. W dniach, kiedy luty objawił się absolutnie wiosenną pogodą, nie tylko chłopcy z chęcią korzystali z pobliskiego boiska, by wytracać energię podczas gry w piłkę nożną. Była też okazja do sprawdzenia się w dziedzinach artystycznych: nie tylko zwykłe rysowanie kredkami, ale też malowanie i to nie byle jakie, bo na szkle! Dzieci bardzo lubią oglądać filmy, ale nie mogły nasycić się nimi do woli - jedynie dwukrotnie przygotowano dla nich krótkie projekcje między kolejnymi zajęciami.

    Najciekawszy chyba był jednak ostatni dzień, czyli piątek. Wówczas to, dzięki naszemu parafianinowi, rektorowi Akademii Wojskowej, dzieci udały się do tej uczelni, gdzie przygotowano dla nich wiele atrakcji. Miały okazję zobaczyć strzelnicę oraz różnego rodzaju symulatory walki.

   W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy nie tylko Paniom opiekunkom, władzom AMW, ale i jednemu ze sklepów osiedlowych za wsparcie tej akcji. 

Zimowisko w Sulęczynie
2019-02-24

 Jeśli zastanawia się ktoś jaki jest patent na udane ferie, to możemy Wam zdradzić, że nie jest to wcale pobyt na stokach lub w światowych kurortach. Wystarczy zebrać razem: pozytywne nastawienie, dobry humor i grupę przyjaciół, by przeżyć przygodę życia.

    Dziesięcioosobowa grupka w pierwszym tygodniu ferii wraz z księdzem Piotrem wybrała się na zimowisko do Sulęczyna. Był to niezwykły czas  zabawy ale i spotkania z Chrystusem. Modlitwy, wspólne śpiewy, rozważania Pisma Świętego, Msze święte, Droga Krzyżowa w plenerze przeplatały się z atrakcjami, które czekały na nas każdego dnia: kręgle, pobyty na basenie, rozgrywane codziennie mecze z godnymi przeciwnikami, seanse filmowe, rozgrywki w bilard, gry w tenisa stołowego, podchody, zabawy w  chowanego po całym obiekcie. Codzienne wieczory wypełniały wspólne zabawy ruchowe i umysłowe. Zorganizowana została nawet zabawa walentynkowo-urodzinowa z pysznym tortem i prezentami - nie tylko dla solenizantki. O nasze żołądki  dbała pani Helenka, dogadzając całej grupie pysznymi, domowymi posiłkami. I choć przez cały ten pobyt zużyto tony chusteczek i kilka buteleczek kropli do nosa, tabletek przeciw przeziębieniu, witamin na wzmocnienie - to do domów wróciliśmy w jednym kawałku, bez żadnego uszczerbku na zdrowiu, szczęśliwi i wdzięczni księdzu za zorganizowanie tego wyjazdu, mając nadzieję, że w przyszłym roku potrwa on nie tydzień lecz dwa tygodnie. 

Niedziela
03 grudnia 2023
Adwent
7:30 - Msza święta
Intencja: ++ Anna Rzeplińska (2. r. śm.), Marek Lewandowski (z okazji 1. r. śm.)
9:30 - Msza święta - suma
Intencja: Za Parafian
11:00 - Msza święta dla dzieci
Intencja: ++ Zdzisław Mechliński i zmarli z rodziny
12:15 - Msza święta dla młodzieży
Intencja: + Halina Kurzawa (greg. 3.)
18:00 - Msza święta
Intencja: + Tadeusz Benke (11. r. śm.)

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku